SYBREN POLET (1924-2015)

Sybren Polet Overleden

Portret van Sybren Polet in 1981
Geplaatst op:

Op 19 July j.l. is Sybren Polet, pseudoniem voor Sybe Minnema, overleden als laatste van het driemanschap bestaande uit:

  • JAN HOMAN (1919-1991) kunstschilder.
  • DICK VISSER (1926-2012) klassiek gitarist die na zijn opleiding aan het conservatorium in Madrid in Nederland de grondlegger werd van het onderricht in klassiek gitaar aan de Nederlandse conservatoria. Hij werd hoofddocent in Amsterdam en Utrecht.
  • SYBREN POLET (1924-2015) schrijver/dichter die behoorde tot de Vijftigers waarvan ook Simon Vinkenoog, Remco Campert en Lucebert deel uitmaakten.

Vriendengroep

Een hechte vriendengroep die vanuit verschillende disciplines in de kunst elkaar inspireerden. Hun vriendschap dateert uit vlak na de Tweede Wereldoorlog in Hoorn.
Sybren, door Jan en Jetty Homan Sybe genoemd, heeft één van zijn gedichten opgedragen aan Jan Homan, nl. HET PLEIN.

Gedicht van Sybren Polet aan Jan Homan.
Gedicht aan Jan Homan

De Steen

In 1957 kwam zijn eerste roman uit, DE STEEN, met illustraties van YRRAH. Een gebonden uitgave door uitgeverij Holland te Amsterdam. “Een kleine roman voor volwassen kinderen en onvolwassen ouders”. Dit boek werd opgedragen aan Maria en Paul, de kinderen van Jan en Jetty Homan. In latere herdrukken zijn zowel de illustraties als de opdracht weggelaten.