ANBI

Gegevens anbi publicatieplicht vanaf 1 januari 2014

 1. Naam van de instelling:
  Stichting de Ezelstal
 2. RSIN:
  Fiscaalnummer: 82 111 53 76
 3. Contactgegevens

  Adres:
  Zomervreugdweg 2, 7251 NX Vorden
  Tel:
  0575-55 38 58
  Mail:
  info@ezelstal.net
 4. Doel van de instelling

  Het beheren van aan de stichting of aan derden toebehorende kunstcollecties van kunstenaars uit de twintigste eeuw, teneinde dit bijzondere cultuurgoed te behouden voor volgende generaties.

 5. Bestuurssamenstelling

  Voorzitter a.i.:
  Wil(lemijn) Colenbrander-Snijders
  Secretaris:
  Mieke van Kordelaar
  Penningmeester:
  Renée Leuftink-Heetveld
 6. Beloningsbeleid

  De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en kent geen beloningsbeleid

 7. Activiteiten

  Klik om te openen/sluiten
  • 2018
   1. Inrichten van de ‘GROEPSEXPOSITIE’ in De Ezelstal met werken van Jan Homan Gradus Verhaaf en Jetty Homan.
   2. Voorbereiden en laten ontwerpen en drukken van posters en flyers voor de 4 open Kunstzondagen.
   3. Voorbereiden en werken selecteren voor de solo-expositie van Gradus Verhaaf in het gemeentehuis in Rheden van 22 maart tot 4 mei 2018. Een hommage aan Gradus door zijn kunstvrienden en collega’s uit de gemeente Rheden. Tevens is dit de laatste expositie die daar wordt georganiseerd. Een waardig afscheid dus van “ Halte De Engel ”.
   4. Veel en doorlopend contact met Leo Ewals over de biografie van Gradus Verhaaf.
   5. Voorbereiden van de volgende expositie in De Ezelstal. Dat wordt een solo van Jan Homan vanwege zijn 100e geboortejaar. Werken laten restaureren, lijsten en een selectie maken van werken uit de Hoornse periode om in bruikleen te nemen. We hebben een prachtig aanbod waardoor we een overzicht kunnen bieden uit ook zijn beginperiode als kunstenaar.
   6. Voorbereiden Kerstkaart en laten drukken.
   7. Uitbreiding relatienetwerk en die onderhouden.
  • 2017
   1. Inrichten jubileum-expositie in De Ezelstal ter ere van het 85e geboortejaar van Gradus Verhaaf . Een solo-expositie.
   2. Voorbereiden en laten ontwerpen en drukken: de posters en flyers voor de 4 Kunstzondagen.
   3. Na het overlijden van Gradus Verhaaf op 17 maart j.l. kaarten laten drukken en het bestand informeren.
   4. Voorbereidingen om een biografie over leven en werk van Gradus Verhaaf uit te brengen. Auteur selecteren, het bestand aanschrijven om zoveel mogelijk informatie over Gradus Verhaaf te verzamelen.
   5. Auteur is Leo Ewals geworden die is in September gestart.
   6. Uitzoeken en aanschaffen van een vitrine in De Ezelstal.
   7. Voorbereiden van de “GROEPSEXPOSITIE” in 2018 in De Ezelstal met werk van Jan Homan, Gradus Verhaaf en Jetty Homan. Werken restaureren, lijsten e.d.
   8. Als afsluiting van dit ‘Gradus-jaar’ een Kerskaart met werk van Gradus Verhaaf laten drukken.
   9. Uitbreiding relatienetwerk en die onderhouden.
  • 2016
   1. Inrichten van de expositie “TOPSTUKKEN” in De Ezelstal met werk van Jan Homan, Gradus Verhaaf en Jetty Homan.
   2. Voorbereiden, ontwerpen en laten drukken van posters en flyers voor de 4 Open Kunstzondagen.
   3. Voorbereiden van de expositie in De Kapel te Ellecom op 30 April met werk van Gradus Verhaaf uit onze collectie. De expositie heet “ Met de blik van Bas Krijgsman ” en is ter ere van de 80e verjaardag van Bas Krijgsman. Bas heeft in de loop van de tijd 7 documentaires gemaakt van Rhedense beeldend kunstenaars waaronder Gradus Verhaaf. Van iedere kunstenaar zijn 8 werken te zien en wordt de documentaire vertoond.
   4. 10-jarig bestaan van KunstZondagVorden. Aktie van De Ezelstal: drie Schetsboeken van Jan Homan voor € 25,00. In September twee dagen open met bezoek van de Klankexpressionisten in De Ezelstal. Zij improviseren ter plekke op de aanwezige kunstwerken.
   5. Voorbereiding van de volgende expositie in De Ezelstal in 2017. Het is dan een Jubileumjaar, het 85e geboortejaar van Gradus Verhaaf. Een solo-expositie dus. Werken laten restaureren en inlijsten.
   6. Uitbreiding relatienetwerk en die onderhouden.
  • 2015
   1. Inrichten expositie “ Schenkingen”.
   2. Voorbereiden en uitvoeren (ontwerpen en drukken) van posters, flyers i.v.m. de komende Kunstzondagen en ook in de Museumkrant.
   3. Nieuwe voorzitter van Stichting De Ezelstal nl. Mr. Hein Bloemen tot vorig jaar burgemeester van gemeente Berkelland. Nieuwe vice-voorzitter van stichting De Ezelstal nl.Evelien Verheij. Thans werkzaam bij museum MORE in Gorssel.
   4. Voorbereiding solo-expositie van Gradus Verhaaf in de Raadskelder te Doesburg, onder de titel “DAT WAT BLIJFT” van 30 aug. t/m 4 okt. 2015.
   5. Voorbereiding expositie 2016 in De Ezelstal onder de titel “TOPSTUKKEN”. Werken selecteren, laten restaureren, lijsten e.d.
   6. Maken van nieuwe website voor De Ezelstal door Egbert Kappert.
   7. Uitbreiding relatienetwerk en die onderhouden.
  • 2014
   1. Inrichten jubileumexpositie van het 10-jarig bestaan van De Ezelstal.
   2. Voorbereiden van 4 open Kunstzondagen met posters en flyers.
   3. Voorbereiden jubileumfeest in Mei 2014. Huren tent, catering, muziek e.d.
   4. Voorbereiden van het uitbrengen deel 3 van ‘uit het schetsboek van Jan Homan’. selecteren, laten drukken. Presentatie op het jubileumfeest.
   5. Aktie om nieuwe vrienden van De Ezelstal te werven. Gradus maakt een linosnede als cadeautje bij intekenen als “Vriend”.Kaart laten maken en drukken met deze aanbieding en versturen naar het hele bestand.
   6. Voorbereiden expositie 2015 in De Ezelstal. De expo heet ‘schenkingen’ en toont de werken van Jan Homan en Gradus Verhaaf die in de loop van de tijd zijn geschonken aan De Ezelstal. Een aantal zijn aangepakt en gerestaureerd, gelijst e.d. en een aantal worden tentoongesteld in de staat waarin ze aankomen. Dit om de bezoekers te laten zien wat en waarom De Ezelstal dit aanpakt.
   7. Uitbreiding relatienetwerk en onderhouden.
  • 2013
   1. Januari 2013 expositie Jan en Jetty Homan in het Stadsmuseum te Doetinchem. Voorbereiden en helpen inrichten.
   2. Inrichten van het nieuwe depot voor stichting De Ezelstal te Vorden, Zomervreugdweg 2. Eigendom: fam. Leuftink.
   3. Voorbereiden van 4 open Kunstzondagen met posters en flyers. Locatie: De Ezelstal te Vorden met de expositie van Gradus Verhaaf , Jan Homan en Jetty Homan.
   4. Voorbereiding en inrichting expositie “Museale kunst in Vorden” in het KZV- gebouw in Vorden met werken van Jan Homan en Gradus Verhaaf. Een zomerexpo.
   5. De culturele ANBI-status van de stichting wereldkundig maken door het maken van een brochure en die verspreiden.
   6. Voorbereiding jubileumexpositie 2014 in De Ezelstal ter ere van het 10-jarig bestaan van De Ezelstal. Werken laten restaureren, lijsten e.d.
   7. Voorbereiden van een actie om meer Vrienden van Stichting De Ezelstal te werven.
   8. Oriënteren waar en wanneer een grote overzichtsexpositie van het werk van Gradus Verhaaf kan plaatsvinden.
   9. Uitbreiding van het bestuur.
   10. Uitbreiding relatienetwerk en die onderhouden.
  • 2012
   1. Vanaf 1 Januari expositie met werk van Gradus Verhaaf. Zondag 22 April feestelijke receptie ter ere van zijn 80e verjaardag. Voorbereiden uitnodiging, catering e.d.
   2. Vanf 1 Juli expositie rond het werk van Jetty Homan. Haar 100e geboortejaar wordt in Oktober gevierd en herdacht met een aantal activiteiten die nog in voorbereiding zijn. Voorbereiden uitnodiging, catering e.d.
   3. Voorbereiden van de expositie in 2013. Dat wordt een dubbelexpositie met werk van Jan Homan en Gradus Verhaaf.
   4. Deelname Kunst Zondagen Vorden en exposities in de ABN-AMRO te Vorden.
   5. Voorbereiden Kerstkaart, posters, flyers.
   6. Contacten leggen en onderhouden.
  • 2011
   1. Eerste expositie Gradus Verhaaf. Zondag 9 Januari feestelijke opening en welkom voor Gradus Verhaaf in de te beheren kunstcollectie van De Ezelstal.
   2. Rietje Zuijderwijk als gastexposante bij het werk van Gradus Verhaaf. Haar “speelse objecten” zijn een passende omlijsting rond het schilder- en tekenwerk van Gradus Verhaaf.
   3. Deelname aan vier open kunstzondagen waarbij indien mogelijk de kunstenaars aanwezig zijn. I.v.m. lustrum van de Kunst Zondag Vorden een extra 5e dag op Zaterdag 10 December.
   4. Paralel aan de open dagen, vier maal een expositie van 5 weken in de ABN-AMRO te Vorden. Voorbereiden van een soloexpositie van Gradus Verhaaf in de ABN-AMRO.
   5. ANBI status aanvragen.
   6. Voorbereiden twee exposities in 2012. De eerste van Gradus Verhaaf rond zijn 80e verjaardag in April.De tweede rond het ouevre van Jetty Homan. Het is haar 100e geboortejaar.
   7. Voorbereiden Kerstkaart met werk van Gradus Verhaaf.
   8. Contacten leggen en onderhouden.
  • 2010
   1. Eind 2009 is de kunstenaar Gradus Verhaaf opgenomen in De Ezelstal.
   2. Dit jaar proberen we voldoende werk klaar te maken voor een aan hem gewijde expositie in 2011 in De Ezelstal. Alle werk van Gradus Verhaaf archieveren.
   3. Brochure van Gradus Verhaaf voorbereiden en laten drukken.
   4. Vanaf 1 Januari expositie van JON met batikwerken en schilderijen in De Ezelstal.
   5. Vanaf September expositie van Ben Haggeman in De Ezelstal.
   6. Aansluiting bij de organisatie van Kunst Zondag Vorden. Ieder kwartaal een open Zondag.
   7. Voorbereiden expositie 2011 met Kerstkaart, uitnodiging, posters, flyers en advertenties.
   8. Contacten leggen en onderhouden.
  • 2009
   1. Vanaf 1 Januari 2009 expositie in De Ezelstal van Jan Homan ( kunstschilder) en Jetty Homan ( beeldhouwster). De expositie loopt het hele jaar en is op afspraak te bezichtigen. Het zijn gerestaureerde werken van Jan Homan die nog niet eerder tentoongesteld werden.
   2. Oprichting Stichting De Ezelstal.
   3. De totale archivering en administratie regelen om het overdraagbaar te maken.
   4. Voorbereiding van twee exposities in 2010 van twee gastexposanten, nl. Mas Jon en Ben Haggeman.
   5. Voorbereiding Kerstkaart met een plastiek van Jetty Homan. Ontwerp uitnodigingen, posters, flyers en advertenties.
   6. Na twee drukke jaren met exposities buiten De Ezelstal is 2009 vooral een intern actief jaar om alles goed te organiseren i.v.m. de op te richten stichting.
   7. Contacten leggen en onderhouden.
 8. Actueel beleidsplan in hoofdlijnen

  A: Doelgroepen
  Alle kunst-en cultuurliefhebbers van 20e eeuwse moderne kunst.
  B: Waarde van de activiteiten
  We proberen zo laagdrempelig mogelijk te zijn. We bieden een positieve stimulans om vaker van het cultureel erfgoed te kunnen genieten.
  C: Onze relatie met de kunstliefhebber
  Het vaste bestand bestaat op dit moment uit een 500 kunstliefhebbers. Ze worden jaarlijks op de hoogte gehouden van alle activiteiten en ontvangen jaarlijks een prachtige Kerstkaart met daarop een kunstwerk uit De Ezelstal. Voor alle geïnteresseerden en bezoekers zijn er een brochures waarin leven en werk van de kunstenaars, aangesloten bij De Ezelstal, beschreven staat.
  D: Inkomstenstromen
  • Donaties
  • Vrienden van De Ezelstal
  • Verkoop van kaarten, boeken, DVD’s, zeefdrukken en grafiek
  • Bijdrage van de kunstenaar of erven
  E: Kernactiviteiten
  Het hoofddoel van De Ezelstal is om kerncollecties te beheren en te onderhouden zodat ze behouden blijven voor volgende generaties. De Ezelstal selecteert een kerncollectie die bestaat uit representatieve werken uit alle periodes en alle technieken die de kunstenaar heeft toegepast. Hierdoor is het mogelijk om overzichtstentoonstellingen te realiseren. Jaarlijks worden een aantal werken gerestaureerd, schoongemaakt en gelijst. De werken worden allereerst in De Ezelstal tentoongesteld, zodat iedere bezoeker kan zien en volgen wat de stichting doet. Als er voldoende werk klaar is word er in ander musea en expositieruimten geëxposeerd zodat er meer mensen kunnen genieten van dit prachtige werk. We proberen de aandacht levend te houden van dit unieke levenswerk van de kunstenaars Jan en Jetty Homan en Gradus Verhaaf.
  F: Samenwerking
  We werken uitsluitend samen met vrijwilligers. Ook het bestuur van de stichting en het dagelijks beheer wordt vrijwillig gedaan. Kosten worden gemaakt door b.v. drukwerk, ontwerpkosten en publicaties.