ANBI

Gegevens anbi publicatieplicht vanaf 1 januari 2014

 1. Naam van de instelling:
  Stichting de Ezelstal
 2. RSIN:
  Fiscaalnummer: 82 111 53 76
 3. Contactgegevens

  Adres:
  Zomervreugdweg 2, 7251 NX Vorden
  Tel:
  0575-55 38 58
  Mail:
  info@ezelstal.net
 4. Doel van de instelling

  Het beheren van aan de stichting of aan derden toebehorende kunstcollecties van kunstenaars uit de twintigste eeuw, teneinde dit bijzondere cultuurgoed te behouden voor volgende generaties.

 5. Bestuurssamenstelling

  Voorzitter:
  mr. Hein Bloemen
  Secretaris:
  Mieke van Kordelaar
  Penningmeester:
  Renée Leuftink-Heetveld
 6. Beloningsbeleid

  De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en kent geen beloningsbeleid

 7. Activiteiten

  • 2014
   • Vanaf Januari tot eind December “jubileumexpositie” (2004-2014) met werken van alle in de stichting opgenomen kunstenaars nl. Jan en Jetty Homan en Gradus Verhaaf.
   • Open Kunstzondagen op 9 Maart, 8 Juni, 14 September en 14 December.
   • Half Mei, jubileumfeest in en rond De Ezelstal.
  • 2013
   • Vanaf 1 januari expositie “alleen maar verbeelding” in De Ezelstal tot eind december. Van 11 januari t/m 3 maart overzichtstentoonstelling van Jan en Jetty Homan in het Stadsmuseum te Doetinchem.
   • KunstZondag Vorden 10 maart, 9 juni, 8 september en 8 december. Zomerexpositie in Vorden van 22 juni t/m 18 augustus. Parallelexpo “alleen maar verbeelding” met Jan Homan en Gradus Verhaaf.
 8. Actueel beleidsplan in hoofdlijnen

  A: Doelgroepen
  Alle kunst-en cultuurliefhebbers van 20e eeuwse moderne kunst.
  B: Waarde van de activiteiten
  We proberen zo laagdrempelig mogelijk te zijn. We bieden een positieve stimulans om vaker van het cultureel erfgoed te kunnen genieten.
  C: Onze relatie met de kunstliefhebber
  Het vaste bestand bestaat op dit moment uit een 500 kunstliefhebbers. Ze worden jaarlijks op de hoogte gehouden van alle activiteiten en ontvangen jaarlijks een prachtige Kerstkaart met daarop een kunstwerk uit De Ezelstal. Voor alle geïnteresseerden en bezoekers zijn er een brochures waarin leven en werk van de kunstenaars, aangesloten bij De Ezelstal, beschreven staat.
  D: Inkomstenstromen
  • Donaties
  • Vrienden van De Ezelstal
  • Verkoop van kaarten, boeken, DVD’s, zeefdrukken en grafiek
  • Bijdrage van de kunstenaar of erven
  E: Kernactiviteiten
  Het hoofddoel van De Ezelstal is om kerncollecties te beheren en te onderhouden zodat ze behouden blijven voor volgende generaties. De Ezelstal selecteert een kerncollectie die bestaat uit representatieve werken uit alle periodes en alle technieken die de kunstenaar heeft toegepast. Hierdoor is het mogelijk om overzichtstentoonstellingen te realiseren. Jaarlijks worden een aantal werken gerestaureerd, schoongemaakt en gelijst. De werken worden allereerst in De Ezelstal tentoongesteld, zodat iedere bezoeker kan zien en volgen wat de stichting doet. Als er voldoende werk klaar is word er in ander musea en expositieruimten geëxposeerd zodat er meer mensen kunnen genieten van dit prachtige werk. We proberen de aandacht levend te houden van dit unieke levenswerk van de kunstenaars Jan en Jetty Homan en Gradus Verhaaf.
  F: Samenwerking
  We werken uitsluitend samen met vrijwilligers. Ook het bestuur van de stichting en het dagelijks beheer wordt vrijwillig gedaan. Kosten worden gemaakt door b.v. drukwerk, ontwerpkosten en publicaties.