Gradus Verhaaf (1932-2017)

Gradus Verhaaf Profiel foto.
Gradus Verhaaf

Gradus Verhaaf (1932-2017) is een begenadigd kunstenaar die ons meeneemt in een wereld om weg te dromen. Gradus begon zijn artistieke leven met het maken van figuratief werk. Dat heeft hij steeds meer losgelaten “omdat het realistische beeld de aandacht trok en te weinig ruimte gaf aan het verhaal”.

Stichting De Ezelstal mag dit wonderschone oeuvre beheren en bewaren om het zo te behoeden voor de vergetelheid. Het is een bijzondere uitdaging om de adem van Gradus door de tijd heen te dragen. Zijn ijle en zuivere vormgeving spreekt een eigen taal en is de verworvenheid van een levenlang zoeken en ontdekken.

Een voorliefde voor tekenen

Naast zijn prachtige monumentale schilderijen heeft hij toch een uitgesproken voorliefde voor het tekenen. Zijn uitgebreide collectie grafiek getuigt daarvan. Het zorgvuldig neerzetten van lijnen op papier brengt bij hem de emotie van het scheppen teweeg. “Tekeningen hebben hun eigen wet. De nadruk ligt op compositie en ritme. Ik maak de expressie en daarin zijn vorm en ruimte essentieel. Beeldtaal is mijn ultieme ambacht. Als ik het met woorden kon vertellen was ik wel schrijver geworden”.

Dat wat blijft

Zonder oordeel schildert en tekent Gradus het vergankelijke en het blijvende. Wij worden gevraagd door zijn ogen te kijken en ons te begeven in een werkelijkheid zoals hij die waarneemt. Het laat zich beschrijven als intieme abstracte kunst. Onherkenbare beelden vloeien samen in een nieuw gecreërde werkelijkheid. Al zijn werk herbergt iets van het alledaagse dat hij op zijn lange tochten ontmoet en opslaat.  

Museaal

De Ezelstal heeft een ‘kerncollectie’ geselecteerd uit het totale oeuvre van Gradus Verhaaf. Deze collectie vertegenwoordigt alle technieken en periodes uit zijn werk en maakt overzichtstentoonstellingen mogelijk. De collectie heeft een museaal karakter en wordt niet verkocht om ook volgende generaties van dit schitterende werk kennis te laten nemen. Daarnaast is er nog voldoende werk beschikbaar voor de particuliere verzamelaar en kunstliefhebber.

Images of a wondrous dreamworld

Gradus Verhaaf (1932) is a gifted artist who presents us a world of serene beauty. His pure and stilish composition reflects a life of exploring and discovering. Every part of his extended oeuvre is a witness of thourough draughtmanship. Carefull lines and unexpected images reflect the awareness and the beauty of creating.

“It is my language in which I can express myself. In form, composition and rythm I try to create space. Visual art is my craft.”

His paintings, sculptures and drawings give an intimate view into a wondrous reality composed out of everyday objects and images and invite us to silent admiration. The core collection of De Ezelstal represents the vastness and the diversity of his work. This provides a varity of exhibitions in the near future.

Gradus Verhaaf overlijdt in 2017.