ANBI status

De Ezelstal slogan

ANBI

Stichting De Ezelstal

Klik hier voor gegevens m.b.t. de ANBI Publicatieplicht

De Ezelstal heeft maar een passie en dat is tegelijkertijd haar doelstelling, n.l. het beheren en behouden van kunstcollecties uit de 20ste eeuw om ook volgende generaties te laten genieten van dit bijzondere culturele erfgoed en te voorkomen dat deze collecties verloren gaan.


ANBI - Status

De afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. ANBI's zijn instellingen die het algemeen belang dienen van de maatschappij zoals levensbeschouwende, kerkelijke, charitatieve, culturele instellingen of goede doelen.

De toekenning van een ANBI-status levert de betreffende instelling een belasting voordeel op doordat deze vrij is gesteld van zowel schenk- als erfbelasting. Hierdoor kan de instelling al haar gelden gebruiken voor een zo goed mogelijk functioneren van haar oogmerk.

Het belastingvoordeel is niet beperkt tot de instelling. Ook de particuliere en zakelijke donateur genieten een belastingvoordeel. Binnen wettelijk bepaalde marges mag de donateur de gift als aftrekpost opvoeren in zijn aangifte inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting.

Culturele ANBI-status

Een subcategorie binnen de toekenning van de ANBI-status is de culturele ANBI-status. Stichting De Ezelstal beschikt over deze toekenning.

Extra voordeel

Vanaf 2012 geniet de donateur van een instelling met de toekenning culturele ANBI-status een extra belastingvoordeel. Afhankelijk van het antwoord op de vraag of de donateur belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting of voor de vennootschapsbelasting, mag de donateur zijn schenking in zijn aangifte verhogen met 25% (inkomstenbelasting) of 50% (vennootschapsbelasting).

Inkomstenbelasting

De donateur mag zijn gift ophogen met een extra 25% tot een bedrag van E 5000,=. Dit betekent een extra aftrek van maximaal E 1250,=. Bij giften hoger dan E 5000,= geldt de maximale aftrek van E 1250,=. De belastingbesparing bedraagt daardoor maximaal E 650 per jaar.

 • GiftVerhoging Gift in de aangifte
 • E 100,= 25% over E 100 E 125,=
 • E 5000,= 25% over E 5000 E 6150,=
 • E 7000,= 25% over E 5000 (=max) E 8250,=
 • Een eenmalige gift die in een jaar wordt gedaan is wel onderworpen aan de aftrekdrempel en het aftrekplafond. De aftrekdrempel bedraagt 1% van het verzamelinkomen (totale inkomen box I, II en III) en bedraagt minimaal E 60. Het plafond bedraagt 10% van het verzamelinkomen. Het plafond mag wel worden verhoogd met de extra aftrek van 25%.

  Voorbeeld: het verzamelinkomen bedraagt E 60.000 en er wordt een eenmalige gift gedaan van E 1.000. De gift wordt voor de berekening van de aftrek in aanmerking genomen voor 125% is E 1.250. De drempel is 1% van E 60.000 (is E 600). Dit betekent dat aftrekbaar is E 1.250 -/- E 600 is E 650. Het plafond is 10% van E 60.000 plus de extra aftrek van 25% (E 250) is E 6.250, dus daar blijft de gift onder.

  Periodieke giften

  Naast het doen van een eenmalige gift is het ook mogelijk regelmatig een vast bedrag te doneren. Indien dit het geval is, kan elke termijn worden afgetrokken van het inkomen in het jaar waarin de termijn vervalt. De volledige termijn is aftrekbaar. Er geldt dus geen aftrekdrempel en geen aftrekplafond.

  Een periodieke gift is een gift in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die eindigen uiterlijk bij overlijden. Een periodieke gift moet bij notariele akte worden gedaan. Een periodieke gift moet minimaal 5 jaar lopen.

  Voorbeeld: er wordt een periodieke gift gedaan van E 1.000 per jaar gedurende vijf jaar. Elk jaar is E 1.250 (E 1.000 x 1,25) aftrekbaar van het inkomen zonder dat deze aftrek wordt begrensd door een drempel of plafond.

  Vennootschapsbelasting

  Een zakelijke donateur die belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting, kan net als een particulier giften doen en deze opvoeren als aftrekpost voor de heffing van vennootschapsbelasting. De donateur mag de gift aan een culturele ANBI met 50% verhogen. De maximale verhoging bedraagt E 2500,=.

  Voorbeeld

  Gift Verhoging Opgave

 • E 1000,= 50% van E 1000 E 1.500,=
 • E 2500,= 50% van E 2500 E 3.250,=
 • E 5000,= 50% van E 5000 E 7.500,=
 • E 10.000,= 50% van E 5000(= max) E 12.500,=
 • Daarbij bedraagt de aftrekbare gift maximaal 50% van de winst en maximaal E 100.000.