Vrienden van de stichting

De Ezelstal slogan

U kunt daadwerkelijk helpen onze doelstelling te verwezenlijken nl. een aantal hoogwaardige kunstcollecties uit de 20e eeuw beheren en behoeden voor de vergetelheid.

Om komende generaties te laten genieten van dit cultuurgoed is Uw steun onontbeerlijk. Wij bieden daartoe verschillende mogenlijkheden.

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL56RABO 0155 1179 55
t.n.v. Stichting De Ezelstal.