Culturele ANBI

De Stichting De Ezelstal beschikt over een zgn. "Culturele ANBI-status". 

Registratienummer (RSIN): 821115376.


Waar staat ANBI voor?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. 

 

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status 'culturele ANBI' krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

 

Voorbeelden van culturele instellingen

Culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en filmfestivals en architectuurcentra.

 

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

Inkomstenbelasting

 

De donateur mag zijn gift ophogen met een extra 25% tot een bedrag van € 5.000,=. Dit betekent een extra aftrek van maximaal € 1.250,=. Bij giften hoger dan € 5.000,= geldt de maximale aftrek van € 1.250,=. De belastingbesparing bedraagt daardoor maximaal € 650,= per jaar.


Giften en de belastingdienst

Gift in de aangifte

€ 100,= 25% over € 100,=  wordt € 125,=

€ 5.000,= 25% over € 5.000,= wordt € 6.150,=

€ 7.000,= 25% over € 5.000 (=max) € 8.250,=

Een eenmalige gift die in een jaar wordt gedaan is wel onderworpen aan de aftrekdrempel en het aftrekplafond. De aftrekdrempel bedraagt 1% van het verzamelinkomen (totale inkomen box I, II en III) en bedraagt minimaal € 60,=. Het plafond bedraagt 10% van het verzamelinkomen. Het plafond mag wel worden verhoogd met de extra aftrek van 25%.

 

Voorbeeld: het verzamelinkomen bedraagt € 60.000 en er wordt een eenmalige gift gedaan van € 1.000. De gift wordt voor de berekening van de aftrek in aanmerking genomen voor 125% is E 1.250.

 

Aanvullende voorwaarden voor een culturele ANBI

Is de instelling een culturele ANBI? Dan moeten de giften aan de instelling apart vermeld worden in de administratie. Zij mag deze giften alleen besteden aan het algemeen nuttige doel van de instelling.