Jan Homan

Zelfportret

JAN HOMAN (1919-1991)

Jan noemde zichzelf een abstract- expressionist nadat hij een lange ontwikkelingsweg had doorgemaakt. Geboren in Hoorn kwam hij al jong in contact met internationale kunstenaars. Voor de oorlog heeft Jan een korte tijd op de academie in Amsterdam gezeten maar door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kwam hier een einde aan.

Op eigen kracht heeft hij zich ontwikkeld tot expressionist, vo1 overtuiging en met een

prachtig kleurgebruik. ln de jaren "80 raakte hij in de ban van de kleur roze in a1le variaties. Zo vol overgave dat hij zelfs een roze spijkerbroek droeg...

Naar zijn werk kijken is altijd een feest. Krachtig, stralend en vitaal. Hij experimenteerde graag en veel. Binnen zijn vakgebied is er vrijwel geen techniek die hij niet heeft toegepast. Hij vond het een eer om kunstenaar genoemd te worden en niet uitsluitend kunstschilder. Jan was een groot liefhebber van jazz en zei altijd "zoals zij spelen, wil ik schilderen".