Gradus Verhaaf

Zelfportret

GRADUS VERHAAF (1932-2017)

Gradus is geboren in Amsterdam waar hij de Rietveldacademie doorliep. Gradus is een begenadigd

kunstenaar die ons meeneemt in een wereld om weg te dromen. Hij begon zijn artistieke leven met het maken van figuratief werk. Dat heeft hij steeds meer losgelaten "omdat het realistische beeld de aandacht trok en te weinig ruimte gaf aan het verhaal".

Naast zijn prachtige monumentale schilderijen heeft hij toch een uitgesproken voorliefde voor

het tekenen. Zijn uitgebreide collectie grafiek getuigt daarvan. Zonder oordeel schildert en tekent Gradus het vergankelijke en het blijvende. Al zijn werk herbergt iets van het alledaagse dat

híj óp zijn lange tochten ontmoet en-opslaat.

Het is een bijzondere uitdaging om de adem van Gradus door de tijd heen te dragen.