Stichting De Ezelstal

Stichting de Ezelstal beheert aan de stichting toevertrouwde collecties van kunstenaars uit de 20e eeuw teneinde dit cultuurgoed te behouden voor volgende generaties en teloorgang te voorkomen.

Wij trachten dit te realiseren d.m.v. het conserveren, archiveren en verzorgen van publicaties en tentoonstellingen om de aandacht voor dit prachtige cultuurgoed levend te houden.


Kunstenaars uit de collectie van de Ezelstal:

 

Stichting de Ezelstal

De stichting werkt zonder enig winstoogmerk. Alle medewerkers zijn vrijwilligers en delen van harte de doelstelling van de stichting. Alle inkomsten worden aangewend om de doelstelling van de stichting te realiseren. De stichting heeft de beschikking over een eigen expositieruimte waar permanent werk uit de collecties te bewonderen is. Dit in wisselende samenstelling.


Overige gegevens

In mei 2004 zijn de activiteiten van De Ezelstal gestart.

Op 11 augustus 2009 is Stichting De Ezelstal opgericht.

Wij staan ingeschreven onder nummer: KvK 09204576.

Stichting De Ezelstal beschikt over de Culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). RSIN-nr: 821115376