ANBI-informatie

Naam

Stichting De Ezelstal

Bezoekadres

Zomervreugdweg 2, 7251 NX Vorden

E-mail

info@ezelstal.net

Website

KvK-nummer

09204576

RSIN-nummer

821115376

Per 12 december 2011 is de titel van Culturele ANBI-status toegekend)

Beleidsplan

Bestuurssamenstelling

De werkzaamheden worden volledig door vrijwilligers uitgevoerd, die hiervoor geen vergoeding ontvangen. Noodzakelijke kosten worden op declaratiebasis door de penningmeester vergoed.

Activiteiten

Financiële verantwoording

Giften en schenkingen

De Stichting De Ezelstal staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (zie KvK-nummer hierboven) en beschikt een door de belastingdienst afgegeven zgn. "culturele ANBI-certificaat" (zie RSIN nummer hierboven). Dit betekent dat onze stichting geen schenkings- of successierecht is verschuldigd wanneer derden ons iets schenken of in hun testament ons als begunstiger hebben aangemerkt.

Uw jaarlijkse donatie of wanneer u ons bedenkt met een gift (bijvoorbeeld in de vorm van een geldbedrag), dan kunt u dit bedrag 1,25x aftrekken bij de aangifte voor de inkomstenbelasting of 1,50x voor de vennootschapsbelasting (voor bedrijven).

Periodieke giften over vijf jaar zijn zelfs zonder drempel aftrekbaar.