Activiteiten 2017

  1. Inrichten jubileum-expositie in De Ezelstal ter ere van het 85e geboortejaar van Gradus Verhaaf . Een solo-expositie.
  2. Voorbereiden en laten ontwerpen en drukken: de posters en flyers voor de 4 Kunstzondagen.
  3. Na het overlijden van Gradus Verhaaf op 17 maart j.l. kaarten laten drukken en het bestand informeren.
  4. Voorbereidingen om een biografie over leven en werk van Gradus Verhaaf uit te brengen. Auteur selecteren, het bestand aanschrijven om zoveel mogelijk informatie over Gradus Verhaaf te verzamelen.
  5. Auteur is Leo Ewals geworden die is in September gestart.
  6. Uitzoeken en aanschaffen van een vitrine in De Ezelstal.
  7. Voorbereiden van de “GROEPSEXPOSITIE” in 2018 in De Ezelstal met werk van Jan Homan, Gradus Verhaaf en Jetty Homan. Werken restaureren, lijsten e.d.
  8. Als afsluiting van dit ‘Gradus-jaar’ een Kerskaart met werk van Gradus Verhaaf laten drukken.
  9. Uitbreiding relatienetwerk en die onderhouden.